domingo, 16 de xuño de 2024

A CAPA DE JOSE LUIS CASTRO BECERRA. ANO 1955.

O Martes de Entroido do ano 2024 encontreime na Rúa dos Viños de Xinzo con Martín Dominguez que me comentou que tiña un amigo que quería arranxar a Pantalla do pai. Díxome que lle dera o meu teléfono para que me chamase e falar do tema.

O día un de marzo de 2024 recibín a chamada de José Luis Castro Beloso, fillo de José Luis Castro Becerra. Quedamos en vernos na súa casa. Tiña o corno dunha Pantalla do Quique Suárez (Quique de Barcelona) pero faltáballe a cara. Nese momento chamei a Justo Gude para que vise o corno. Cando chegou e despois de varios comentarios, preguntámoslle se tiña algo máis do traxe da Pantalla. José Luis contestou que no armario e trouxo as partes do traxe. O que chamou a nosa atención foi a capa.

Quero advertir que a capa é unha xoia pero non quere dicir que todas as capas de Pantalla fosen así. Non quero que se interprete que as capas naquela altura tiñan a mesma feitura. Fago esta advertencia porque a capa é dobre. A capa ten dúas teas cosidas, unha vermella onde están cosidas os lazos e as fitas e outra interior de cor verde.

Non soubo dicir quen fixo a capa. Pode que a Lola Xaniña ou algunha das costureiras que daquelas traballaban en Xinzo. Se alguén o sabe que se poña en contacto comigo.


Capa de José Luis Castro Becerra. Anverso.


Capa de José Luis Castro Becerra. Reverso.


LADO VERMELLO. O ANVERSO.

Vou seguir comentando as peculariedades desta capa. 

(As medidas poden variar algúns centímetros porque a capa está moi ben conservada pero ten partes onde a tea se encolle, pasaron a día de hoxe 69 anos.)

Non está feita dun só corte de tea. A capa está feita con anacos de tea cosidos. Ten un cosido central que a divide en dúas partes de 86 cm. En total mide de ancho 172 cm. Se lle engadimos o floco que está cosido por todo o perímetro e que mide 3 cm (engado 3 cm do lado esquerdo e outros 3 cm do lado dereito) en total mide 178 cm.

Na fotografía vemos as partes engadidas nos cantos da capa.


Capa coas medidas dos engadidos dos cantos.

De alto mide 75 cm. xusto no medio e medio ata o colo da capa. O colo mide 4 cm. En total suman 79 cm. Do colo saen as dúas fitas para atar a capa ao pescozo que miden 35 cm cada unha.

Ao redor do colo aparecen uns cosidos para darlle a forma redonda á capa. Son tres a cada lado do cosido central.  De longo teñen entre 3 e 5 cm. A separación entre eles, comezando pola esquerda, é de 7 cm, 5,50 cm, 3 cm, 4,50 cm e chega o cosido central. Dende este cosido central ata o final da parte dereita do colo temos: 5 cm, 2,80 cm, 6 cm e 5 cm.


Os lazos.


Lazos das cintas.

A capa ten cinco grupo de cintas. Nacen duns lazos da parte superior da capa que rodean ao colo. 

Son iguais entres si os grupos de cintas dos cantos. Tamén son iguais os dous que están cara o centro. E o do medio é o máis singular.

Primeiro as cores.

Os lazos dos cantos teñen unha gama de cores verdes, do máis escuro ao máis claro.


Lazo de cores verdes.


Os lazos que están cara o interior da capa son de cores dende o violeta ao rosa.


Lazo do violeta ao rosa claro.

O lazo central e de cor azul e tamén está composto dunha gama de cores azuis, do máis oscuro ao máis claro.


Lazo de cores azuis central.


As cintas.

As cinco cintas que se corresponden cos dous lazos verdes dos dous cantos.


Cintas dos lazos verdes.

A sucesión de cintas é a seguinte: a cinta da esquerda é a que está por debaixo de todas e despois vanse colocando por orden de abaixo a arriba e cara a dereita.

Cinta de cor de gamas de verde. Cinta de cor rosa. Cinta de amarela escura. Cinta de cor amarala clara. Cinta de cores dende o violeta ao rosa.

 As cinco cintas que se corresponden cos dous lazos do violeta ao rosa.


Cintas o lazo de cores violeta a rosa claro.

A sucesión de cintas: a cinta da esquerda é a que está por debaixo de todas de despois vanse colocando por orden de abaixo a arriba e cara a dereita.

Cinta de cor azul. Cinta de gama de verdes. Cinta de cor branca. Cinta vermella. Cinta de cor amarela.

Por último as cinco cintas do centro que se corresponde co lazo de cores de gama de azuis.


Cintas centrais.

A sucesión de cintas: a cinta da esquerda é a que está por debaixo de todas de despois vanse colocando por orden de abaixo a arriba cara a dereita.

Cinta amarela. Cinta de gama de cores azuis. Cinta de cores do violeta ao rosa. Cinta blanca con bordado.


Os bordados.


Cintas bordadas.

As cintas teñen dous bordados. O máis importante para nós é o que lle pon data á capa. Está no grupo de cintas centrais. A lenda é CARNAVALES 1955. Penso que é a data en que se fixo a capa porque todos os grupos de cintas teñen cinco cintas menos no bordado que se fixo posteriormente e no que se engade unha cinta máis no grupo de cintas que teñen o lazo de cor violeta ao rosa. Polo tanto ese grupo ten seis cintas. A cinta número seis pon CARNAVALES 1980. Esta data é importante para a familia porque é a data en que por primeira vez saen xuntos de Pantalla o pai e o fillo.

A data de 1955 é importante porque estanos a dicir que16 anos despois do fin da Guerra Civil está normalizado en Xinzo sair de Pantalla. Sábese que antes desta data hai xente encarcerada por sair a troulear no Entroido de Xinzo, pero esta capa ponlle data segura a unha Pantalla que sae no Entroido de Xinzo de Limia en 1955.

MEDIDAS.

Os lazos.

Os lazos miden catro centímetros de ancho por outros catro centímetros de alto. O nudo central é cadrado de 1,50 centímetros de lado.

As cintas.

Todas as cintas teñen o remate dentado.

Empezo polo grupo da esquerda que ten o lazo de cor gama de verdes. Está colocado a 63 cm do canto da esquerda e a 14 do colo.

Na mesma orde que as cores:

Cinta de gama de verdes. Ancho 4 cm (un centímetro por cada cor). Longo 55 cm.

Cinta rosa. Ancho 4 cm. Longo 53,50 cm.

 Cinta amarela escura. Ancho 2,30 cm. Longo 55 cm.

Cinta amarela clara. Ancho 2,30 cm. Longo 55 cm.

Cinta violeta, carmín, rosa oscura e rosa clara. Ancho 2,50 cm. Longo 55 cm.

O segundo grupo que ten o lazo de cor do violeta ao rosa. Está a 71 cm do canto esquerdo da capa. Está da 12 cm do grupo primeiro e a 14 cm do colo.

Cinta azul escura. Ancho 5 cm. Longo 55,50 cm.

Cinta tonalidades de verdes. Ancho 4 cm. Longo 55,50 cm.

Cinta branca. Ancho 4 cm. Longo 56 cm.

Cinta vermella. Ancho 3,80 cm. Longo 55 cm.

Conta amarela. Ancho 2,30 cm. Longo 56,30.

Cinta co bordado de CARNAVALES 1980. É de cor azul clara e mide de ancho 4,50 cm e de longo 58 cm.

As letras son brancas e están a 4 cm do lazo. Miden as letras 24,50 cm de longas e 2,50 cm de altas. A tres centímetros está a ondulación decorativa que mide 2 cm. A 1 cm está o ano que mide 5 cm de longo e 2 cm de alto. A 1 cm está a outra ondulación decorativa que tamén mide 2 cm. A distancia ata o final da cinta son 15 cm. 

Cintas onde unha está bordada.

O terceiro grupo é o do centro e ten o lazo coa gama de azuis. Está a 87 cm do canto esquerdo da capa. A 16 cm da anterior grupo de cintas e a 13,50 cm do colo.

Cinta amarela. Ancho 4,90 cm. Longo 60 cm.

Cinta azul con gama de cores azuis. Ancho 4 cm. Longo 60 cm.

Cinta do violeta ao rosa. Ancho 4 cm. Longo 60 cm.

Cinta verde. Ancho 4 cm. Longo 60 cm.

Cinta blanca bordada. Ancho 7 cm. Longo 60 cm.

Esta cinta bordada pon CARNAVALES 1955. A primeira letra que é a C ten o fondo azul como a última que é a letra S.

Está a 9,50 cm do lazo. As letras miden 32,50 cm de longo e 3,50 cm de alto. A 3,20 cm esta o ano que mide 6 cm de longo e 2 cm de alto. Ata o final da cinta temos 8,70 cm.

O cuarto grupo é como o segundo en lazo e cintas. Está a 71 cm do canto dereito da capa. Está a 17 cm do grupo terceiro e a 19 cm do colo.

Cinta azul escuro. Ancho 5 cm. Longo 55,50 cm.

Cinta tonalidades de verdes. Ancho 4 cm. Longo 55,50 cm.

Cinta blanca. Ancho 4 cm. Longo 56 cm.

Cinta vermella. Ancho 3,80 cm. Longo 55 cm.

Conta amarela. Ancho 2,30 cm. Longo 56,30.

O quinto grupo e como o primeiro en lazo e cintas. Está a 65 cm do canto dereito da capa. Está a 17 cm do grupo cuarto e a 10 cm do colo.

Cinta de gama de verdes. Ancho 4 cm (un centímetro de cada cor). Longo 55 cm

Cinta rosa. Ancho 4 cm. Longo 53,50 cm.

 Cinta amarela oscura. Ancho 2,30 cm. Longo 55 cm.

Cinta amarela clara. Ancho 2,30 cm. Longo 55 cm.

Cinta violeta, carmín, rosa oscuro e rosa claro. Ancho 2,50 cm. Longo 55 cm.

LADO VERDE. REVERSO.

As dimensións son iguais que as do lado vermello. So varía nos engadidos dos cantos. Do lado esquerdo ten dous anacos de tea. Un na parte de arriba que é un rectángulo de 23 cm de ancho por 10 cm de longo. O de abaixo ten 50 cm de longo e vai dos 23 cm de ancho ata rematar en punta.

O do lado dereito tamén ten dous anacos de tea. Un na parte de arriba que é un rectángulo de 24 cm de de ancho por 14 cm de longo. O de abaixo ten 40 cm de longo e vai dos 24 cm de ancho ata rematar en punta.

O FLOCO.

O floco é de cor azul escuro e percorre todo o perímetro da capa menos no colo. Ten 3 cm de ancho onde 1 cm é a parte bordada e 2 cm son de fíos.


A capa pesa 450 gramos.


Gracias a José Luis Castro Beloso por amosarnos a capa do seu pai José Luis Castro Becerra.

Gracias a Sonia, compañeira gaiteira, por terme lembrado unhas datas.

sábado, 8 de xuño de 2024

A PANTALLA DO XOÁN LOSADA FEITA POLO XESÚS LOSADA LAXE

A Pantalla saiu á rúa o ano 2011. É do Xoán Losada. Feita polo Xesús Losada Laxe.

É interesante coñecer Pantallas feitas por diferentes persoas porque aportan o seu coñecemento e benquerer pola máscara.


Vista frontal.

O perímetro da cara é de 25 cm. Da fronte ao queixo ten 12 cm.

A BARBA.

Nace dende a parte inferior das orellas. A barba é de cor negra. Ten unha ondulación a cada lado da cara. No queixo ten unha ondulación.

BARBA LADO ESQUERDO.

Ten un longo de 9,60 cm. A parte máis alta ata o floco mide 4,40 cm. A parte estreita do quiexo ten 0,50 cm.

BARBA LADO DEREITO.

Ten un longo de 9,50 cm. A parte máis alta ata o floco mide 4,60 cm. A parte estreita do queixo ten 0,60 cm.

BARBA DO QUEIXO.

De alto dende o floco ten 2,60 cm. De longo mide 7,80 cm.

A BOCA.

A boca é de cor vermella e ten de longa 8,20 cm. A anchura na abertura máxima é de 0,90 cm. O ancho do labio superior é de 1,50 cm e do labio inferior é de 1 cm.

A distancia ao floco é de 4,20 cm e da boca ao borde do sombreiro por debaixo do floco é de 7,70 cm.

O BIGOTE.

É de cor negro. A peculariedade deste bigote é que ten relevo feito con papel e segundo o Suso Laxe deulle o seu traballo para que quedase igualado e simétrico. Sobresae 0,60 cm da cara. No centro ten unha anchura de 1cm. Ten as puntas cara arriba. De punta a punta ten 10 cm. (Lonxitude de 12 cm.)

Bigote con relevo.


 OS COLORETES.

Os coloretes son vermellos e teñen un diámetro de 1,50 cm. A separación entre eles é de 5,70 cm.

O NARIZ.

O nariz é triangular dun só burato. De longa mide 7,70 cm. De alta  mide 3,80 cm ata a base. De alta mide 3,30 cm. De ancha mide 1 cm. O burato ten de ancho de 1,90 cm e de alto mide 1,60 cm. 

OS OLLOS.

O ollo esquerdo mide de longo 5,50 cm. De alto ten 3,10 cm. O ancho da parte de arriba é de 0,30 cm. O ancho da parte de abaixo é de 0,20 cm.

O ollo dereito mide de longo 5,50 cm. De alto ten 3,30 cm. O ancho da parte de arriba é de 0,20 cm. O ancho da parte de abaixo é de 0,10 cm.

Non ten pestanas.

AS CELLAS.

Son de cor negra. Como o bigote ten relevo feito de papel. Son máis anchas cara o centro da cara e fanse máis estreitas cara os bordes da cara.

A cella dereita mide de ancha 1,10 cm. De longa 7,30 cm. (Lonxitude de 10 cm). Sobresae da cara 0,60 cm.

A cella esquerda ten de ancho 1,10 cm. De longa 7,30 cm. (Lonxitude de 10 cm). Sobresae da cara 0,70 cm.

Cellas con relevo.

AS ORELLAS.

As orellas están feitas co feltro do sobreiro. 

Teñen as seguintes medidas:Nas zonas das pintas aparece un número indeterminado de pintas pequenas de cor vermellas e negras.

O CORNO.

As medidas do corno son:

Dende o punto máis alto ata o trapo debaixo das orellas mide 35 cm.
O ancho na parte inferior dende debaixo das orellas son 20 cm.
O ancho da parte media dende a punta do rizo son 40 cm.
O rizo mide ancho 7 cm. e de alto 7,70 cm.

A parte de atrás non está pechada de todo e ten unha separación de 4 cm. Tamén temos na parte de atrás que o trapo está cosido a 11 cm da base do corno.

A fita perimetral é de cor dourado.

 
Lado dereito.


A fita do lado dereito mide 0,80 cm menos na parte inferior do rizo que mide 0,60 cm. Esta mesma medida, 0,60 cm para a esquina inferior esquerda. Na parte de atrás das orellas temos 3,10 cm. Por riba do trapo mide 1,10 cm.

Nun fondo carmín temos 13 círculos de 2,80 cm de diámetro. Os círculos claramente foron feitos cun molde.

Os tres círculos de abaixo teñen sobre a cor púrpura as cores verde, amarela e vermella.

Os tres círculos que están por riba e empezando polo esquerdo teñen sobre a cor branca as cores verde e vermella. O círculo do medio ten sobre a cor amarela as cores branca e azul. O círculo da dereita ten sobre a cor branca as cores verde e amarela.

O dous círculos por riba dos anteriores e empezando polo círculo da esquerda ten sobre a cor verde as cores amarela e vermella. O círculo da dereita ten sobre a cor verde as cores amarela e azul. 

Os cinco círculos de arriba, que chegan ata o rizo, teñen a seguinte secuencia. Empezando de esquerda a dereita;

Sobre a cor branca ten as cores vermella, amarela e vermella.

Sobre a cor amarela ten as cores branca e azul.

Sobre a cor branca ten a cor verde.

Sobre a cor verde ten as cores amarela e vermella.

Sobre a cor verde ten as cores amarela e azul.


Lateral dereito.

No firmamento do fondo aparecen 45 estrelas fugaces pintadas unhas de cor branca (15) e outras de cor amarela (30). Ademais aparecen unha infinidade de pequenas estrelas de cores vermellas, azuis escuras, azuis claras e verdes.Lado esquerdo.

A fita do lado esquerdo mide 0,90 cm en case todo o perímetro. É no rizo onde cambia. Temos na parte de abaixo do rizo 0,70 cm. e na punta 0,80 cm. A esquina de abaixo dereita ten 90 cm. Pola parte de atrás das orellas temos 3,10 cm. Por riba do trapo mide 1 cm.

O fondo tamén é de cor carmín con 13 círculos de 2,80 cm de diámetro.

Os tres círculos de abaixo teñen sobre a cor verde a cor amarela.

Os tres círculos que están por riba e empezando polo esquerdo teñen sobre a cor branca as cores azul e amarela. O círculo do medio ten sobre a cor amarela as cores rosa e verde. O círculo da dereita ten sobre a cor branca as cores verde e amarela.

O dous círuculos por riba dos anteriores teñen sobre a cor verde a cor amarela.

Os cinco círculos de arriba, que chegan ata o rizo, teñen a seguinte secuencia. Empezando de esquerda a dereita;

Sobre a cor verde ten a cor amarela.

Sobre a cor amarela ten a cor vermella.

Sobre a cor branca ten as cores azul e amarela.

Sobre a cor verde ten a cor amarela.

Sobre a cor verde ten a cor amarela.


Lateral esquerdo.

No firmamento do fondo aparecen 47 estrelas fugaces pintadas unhas de cor branca (11) e outras de cor amarela (36). Ademais aparecen unha infinidade de pequenas estrelas de cores vermellas, azuis escuras, azuis claras e verdes.


O TRAPO.


Detalle do trapo.


O trapo é de cor branco con rombos cortados. Toda a parte de abaixo está dentada. De longo ata as puntas mide 47 cm. 

Os rombos teñen un lado de 0,50 cm. Seguen a seguinte secuencia en vertical e empezando de esquerda a dereita:

Tres rombos. O primeiro está a 12 cm da parte cosida á Pantalla. Ata o que está por debaixo temos 16,50 cm. O seguinte, que é o de abaixo de todo, está a 9,50 cm do anterior.

Un grupo de 5 rombos a 15 cm da parte cosida á Pantalla e a 7,50 cm destes temos un grupo de 6 rombos.

Un rombo só á altura do tercerio dos rombos do grupo de tres rombos primeiros. 

Catro grupos de 3 rombos. O primeiro grupo de tres rombos esta a 7,50 cm da parte cosida á Pantalla. A separación entre os gurpos son: do primeiro ao segundo 4,50 cm, do segundo ao terceiro 4 cm e do terceiro ao cuarto 4,50 cm.

Un rombo só á altura do tercerio dos rombos do grupo de tres rombos primeiros.

A partir deste último a secuencia repítese seis veces máis.

O FLOCO.

O floco mide 31 cm ao redor da cara e métese por debaixo das orellas. De longo ten 16 cm. É de cor dourado.

Interior da cara.

Podemos ver no interior da cara o corte do sombreior co triángulo na parte superior. Ten outros dous pequenos cortes laterais a cada lado da cara. Por riba dos ollo vemos o cosido das orellas, da cara ao corno e da parte máis ancha do triángulo de cartón.

A Pantalla pesa 827 gr.


Quero agradecer o préstamo da Pantalla ao Xoán Losada, meu mestre de percusión e Director a BGX. Tamén ao Suso Laxe por aclararme unhas dúbidas que tiña sobre a feitura da Pantalla.
sábado, 6 de abril de 2024

ENCALADOS NA ANTIGA ESCOLA DE SAN MARTIÑO DOS PEROS, CONCELLO DE BALTAR.

A visita a San Martiño dos Peros, Concello de Baltar, foi no mes de agosto de 2021 para documentar o "Xogo de Os Vintos".

Aparcamos en fronte da Casa do Boi. Un pouco máis arriba, pasada a fonte, está a casa que foi a antiga escola e que rematou sendo vivenda particular. 

Nesta antiga escola é onde están os encalados que aínda perduran.


Encalado con data.

O encalado é unha data. Nun rectángulo cos lados curtos rematados en dous semicírculos aparecen as letras e os número en negativo. Empezando pola esquerda aparecen dúas letras. Primeiro unha "B" en maiúscula seguida do que pode ser unha "J" maiúscula. Poden ser as iniciais do nome do dono da casa. Despois un rombo marcado con liñas sobre o encaldo. Ten buratos nas catro puntas e un no centro. Sigue unha "A" maiúscula que é a inicial de ano. Despois está a data "1932". Á dereita, separada, aparece dentro dun círculo a flor da vida que tantas veces se usa como decoración dende tempos recuados na nosa cultura. 


Encalado circular.


Temos á dereita do encalado con data, un encalado círcular que eu penso que representa o sol. O círculo ten restos de encalado. Ten un burato central. Ao redor do burato temos un círculo marcado cunha liña negra. Marcando un círculo máis grande temos outra liña negra. Sobre esta liña temos o encalado que pecha o círculo e que é o que mellor se conserva. Na parte de arriba aparecen unhas pequenas "V" en negro que poderían ser os raios do sol. Ten resto de policromía vermella na parte superior. Un tubo do desaugadoiro colocado por diante impide a observación con comodidade.

Desboto a posibilidade dun reloxo de sol porque está moi alto e as propias tellas fanlle sombra.

Por último aparece un encalado antropomorfo composto por dúas figuras que teñen entre elas unha planta ou árbore. Usan o encintado de abaixo como chan.


Encalado de Adán e Eva e a árbore do ben e do mal.

Eu penso que son Adán e Eva e a árbore da sabiduria do ben e do mal. As figuras son moi básicas. Están cos brazos abertos. A da esquerda ten o nariz e un ollo que se distinguen perfectamente. A man esquerda, dereita según se mira, ten intención de coller algo. Penso na mazá que podería ser ese pequeno encalado redondo que ten a uns centímetros ao alcance da man. A figura da dereita non ten o rostro definido. O que ten é unhas mans enormes e restos de policromía en vermello en brazos e peito. Normalmente na iconografía relacionado con este tema, a figura da esquerda é o home e da dereita é a muller. No centro teríamos a árbore dentro dunha pía. (Na pía é onde se bautizan con auga bendita aos nenos católicos que precisan purificar este primeiro pecado orixinal). Dende esta pía arrancan dúas pólas cara os lados con dúas follas cada unha. Aparece tamén unha póla central que ramifica tamén en dúas follas que deixan un espacio central que é ocupado por unha cabeza de serpe en vermello. A serpe que incitou á parella a comer da mazá e así segundo as crenzas cristiás comezou o pecado no mundo. Para outros comezou o libre pensamento. 


No retábulo da Igrexa de Laroá temos o desenlace da desobediencia divina. O Anxo San Uriel (Lume/luz de Deus) expulsa a Adán e a Eva do paraíso. 


 Retablo da igrexa de Laroá.

O meu agradecemento á familia de Enesio Fidalgo Nocelo por tratarnos tan ben cada vez que nos invitan a visitar San Martino dos Peros.

sábado, 30 de marzo de 2024

A PANTALLA DO PEPUCHO. ANO 1945-1946.

Achegarse a unha máscara con moitos anos, e tamén con moitos anos de uso, é entrar na mística que nos leva aos enmascarados ter empatía cos nosos devanceiros. Esta Pantalla luce nos fondos da Asociación a Pantalla que gracias ao seu presidente, amigo e compañeiro de tambor Carlos Valle, podo observar de preto.


Pantalla do Pepucho dos fondos da Asociación A Pantalla. 

A Pantalla é obra do Pepucho, José Taboada, veciño de Xinzo que tivo tenda á beira do albardeiro. Naceu nos comezos do século XX. A Pantalla levouna, como se ve nas fotografías, o seu sobriño Tucho, Augusto José Carballo Taboada. Supomos que a mediados dos anos coarenta do século pasado o Pepucho fíxolle unha Pantalla a cada sobriño, o Tucho e ao seu irmán Luis.


Os irmáns Augusto José, Tucho, e Luis. (Foto facilitada por Justo Gude)

O Tucho con 12 ou 13 anos sairía de Pantalla. Por iso datamos a Pantalla nos anos 1945-1946. Unha Pantalla moi peculiar con casi oitenta anos de antigüidade.


Fotos de Tucho coa Pantalla feita polo seu tío Pepucho. (Fotos facilitadas por Justo Gude).


O perímetro da cara é de 33 cm. Da fronte ao queixo ten 22 cm.

 A cara é de cor rosa. 

A BARBA.

Nace da parte inferior das orellas. Son tres ondulacións a cada costado da cara e unha central no queixo. 
A barba é de cor negra.

BARBA LADO ESQUERDO.

De longo mide 10,30 cm. A altura máxima que alcanza dende o floco é de 3,80 cm. A parte pegada ao corno mide 1,80 cm. A parte que está no queixo mide 1,20 cm.

BARBA LADO DEREITO.

De longo mide 11,50 cm. A altura máxima que alcanza dende o floco é de 3 cm. A parte pegada ao corno mide 1,90 cm. A parte que está no queixo mide 0,70 cm. 

BARBA DO QUEIXO.

Mide de longo 8,90 cm e de alto dende o floco 2,70 cm.

Polas fotos en branco e negro vemos que tivo outra barba. Todo fai pensar que tería dous medios circulos na metade de cada costado da cara, digo supoño porque a do costado dereito da máscara non se ve, e un medio círculo no quiexo.

 A BOCA.

A boca é de cor vermella. De longa ten 5,90 cm e de ancha 1,30 c. 

O labio superior ten de ancho 0,80 cm e o inferior 0,90 cm.
O BIGOTE.

O bigote está feito de papel e pegado a máscara. Ten forma de U e é de cor negra.

Mide 7,90 de punta a punta. De ancho 2 cm.

Tanto o lado dereito como o lado esquerdo do bigote miden 5,10 cm e de ancho teñen nas puntas 1cm.

COLORETES.

Os coloretes son de cor vermella de 1,85 cm de diámetro o do lado esquerdo e de 1,80 o do lado dereito.

O NARIZ.

O tabique mide 6,10 cm. De alta mide 4,20 cm e de ancha 3,70 cm. O espesor da capa de papel do lado dereito é de 0,70 cm e do esquerdo 1 cm.

O nariz non acaba onde comezan os ollos como nas Pantallas actuais, continúa ata a fronte.

OS OLLOS.

O ollo dereito mide de longo 3,90 cm. De alto mide 2,50 cm. Na parte de arriba mide de ancho 0,80 cm e na de abaixo 0,60 cm.

O ollo esquerdo mide de longo 3,20 cm. De alto mide 2,80 cm. Na parte de arriba mide de ancho 0,90 cm e na de abaixo 0,50 cm.

Os ollos están pintados de vermello e non ten pestanas. 

CELLAS.

Cellas non ten.AS ORELLAS.

DEREITA
ESQUERDA
ALTOANCHOALTOANCHO
Punta negra3,94,3Punta negra4,43,7
Vermello0,74,5Vermello0,64
Zona pintas4,77,7Zona pintas4,74,2
Vermello0,94,6Vermello0,83,8
Negro0,74,9Negro0,63,7
Vermello0,94,9Vermello0,83,6
Zona pintas5,34,5Zona pintas6,73,7
Vermello0,83,9Vermello0,93,3
Negro altura barba2,93,1Negro altura barba2,13,6
20,821,6

ZONA PINTAS:

Na dereita abaixo ten tres filas de tres puntos de cor vermella.

Na dereita arriba ten tres filas de tres puntos de cor vermella.

Na esquerda abaixo ten dúas filas con catro puntos a de arriba e tres puntos a de abaixo. Son de cor vermella.

Na esquerda arriba ten tres filas de tres puntos de cor vermella.


O CORNO.


Lado demo.


De alto mide 44 cm. De ancho 26 cm e o triángulo de atrás mide 4,70 cm. O ancho da parte inferior mide 14,90 cm. O groso é de 0,20 cm. Por último o rizo por riba da cara mide 9,30 cm.

LADO DEMO.

O fondo é prateado e ten no contorno unha liña de cor vermella que se ve truncada pola pintura prateada máis recente. Por riba do trapo ten unha liña negra de 0,90 cm. Por riba desta temos unha liña que acaba facendo unha filigrana cara arriba.

O motivo principal é un demo con levita vermella e botóns en negro. Con rostro feroz e uns dentes ameazadores. As asas son de cor negro como as pernas e o rabo. 


Demo.


Dos cornos aos pés mide 19,30 cm. De ancho mide 7,90 cm. O alto da cabeza son 3,80 cm, de ancha 3,30 cm e da distancia entre os cornos é de 3,50 cm. O que se ve das asas miden 4,10 cm as dúas.


Detalle da cara do demo.


Temos ademáis no corno por riba da cara un rombo de cor negra de 2,50 de alto por 2,80 de ancho nas puntas.


Rombo no rizo.


Por riba dos cornos do demo temos unha estrela de cinco puntas de cor negra de entre 3,80 e 3,30 de lado. Ten pintado en azul ollos, nariz e boca.


Estrela por riba dos cornos do demo.


A altura da asa dereira do demos temos outra estrela de cor negra de cinco puntas máis pequena que a anterior pois miden os lados entre 1,90 cm e 2,30 cm. Ten pintada en azul cellas, ollos, nariz e boca.


Estrela con cara pintada.


Na parte inferior ao carón do demos aparece unha lúa de cor negra con cara humana. Mide de punta a punta 6,70 cm e de ancho incluíndo o nariz 3,10 cm.

Lúa.Lado galo.


LADO GALO.  

O fondo é prateado e ademais do deseño principal presenta varias filigranas de cores.


Galo.

 
O motivo principal é un galo. O galo mide de alto 19,50 cm. vai de traxe de cor marron que mide 7,80 cm. A camisa é branca e a gravata de cor vermella con lista marróns. A gravata mide 4,30 cm de longa e 1,20 de ancha. Tamén é vermello o que parece un pano de peto. Ten no pescozo unha bufanda de cor marrón que mide 6,10 cm e que lle dá catro voltas ao pescozo. 


Cabeza do galo.


A cabeza mide 2,30 de alta. A crista mide de alta 1,90 cm. A cabeza de ancha mide 3,10 cm. O peteiro mide 1,90 de longo e 0,90 de ancho. A crista e as carúnculas son de cor vermella. Usa lentes negras. 

Ten na parte traseira unha palma de cores verde e vermella que pasa por riba do galo e do rizo. Tres liñas que baixan á cara de cor negra, verde e vermella. A altura do pescozo do galo fai un remuíño de cor verde e vermella. Outras liñas da mesma cor descenden ata a base do corno que se atopan con outras da mesma cor en horizontal. Pegada oo borde do corno na parte inferior temos unha liña negra que ten unha base e unha ondulación.


Remuíño de cores.


Vou facer unha pequena interpretación dos deseños da Pantalla e perdoade o atrevemento.

O galo en moitas culturas é o que anuncia a chegada do sol, da luz. O galo é metaforicamente o sol. O sol e a luz representa o ben. Por outra banda temos o mundo da escuridade coa lúa e as estrelas, pero temos tamén a representación do mal co demo. Temos na Pantalla do Pepucho representados os protagonistas do ben e do mal. Os protagonistas da incansable loita que os homes protagonizamos dende tempos remotos e na que seguimos e seguiremos ata o fin dos días. 

O FLOCO.

O floco é dourado e ten 10,50 cm de longo, 2,50 cm na parte pegada ao queixo.


Trapo.


O TRAPO.

O trapo é moi longo, mide 70 cm de longo e 40 cm de ancho. Ten ao longo18 buratos en dobre fileira. Na parte de abaixo tamén ten os buratos en dobre fileira, 16 buratos na superior e 21 na inferior.


Parte inteior.

A cara por dentro ten un corte en triángulo na parte superior. Está moi remendado e ten varios cachos de feltro cosidos para evitar que se esnaque a cara. Como curiosidade vemos que ten un cordel para pasar por debaixo do queixo da persoa para que non se mova a Pantalla.

 A Pantalla pesa 735 gr.


Tucho e Pepucho. (Foto facilitada por Justo Gude).


O meu agradecemto á directiva da Asociación A Pantalla. Ao seu Presidente Carlos Valle.  

Gracias especiais ao meu amigo Justo Gude por ter tanta documentación e saber todo o que sabe do Entroido de Xinzo, e sobre todo por compartilo comigo.

Abrazo aos "Penitentes" por vir e facerme compañía, Pulgui, Xoan, Conchi, Sonia.