sábado, 11 de abril de 2020

REPARTO DAS AUGAS EN PEXEIROOS (O BLANCOS)

Sempre que escoito o nome de Pexeiroos venme a cabeza o final do conto da Raiña Loba:

"Cuquexos e Pexeiroos, matastes a Raiña Loba, fidalgos quedestes vós"

Bon, este non é o caso que me anima a escribir sobre Pexeiroos. O motivo é que hai algúns anos chegou as miñas mans unha carpeta con papeis das aldeas do Concello de Os Blancos. Chamoume a atención o reparto das augas levadas da aldea de Pexeiroos. Sabía que estos repartos sempre foron moi respectados e que "o libro", como o escoitei chamar máis dunha vez, tiña tanta estimación como un libro sagrado. O libro neste caso é un prego, non ten o formato de libro, anida que así se lle chame. A súa custodia era encargada a unha persoa que fose honrada e que defendese o cumprimento do acordado das artimañas dos veciños oportunistas e dos caciques interesados.

As augas levadas. (Comunitarias)

Ter auga en boas condicións é unha necesidade, tanto para o consumo de homes e mulleres como para os animáis e as plantas. Cando a terra se comeza a cultivar tamén se necesita a auga para regar. Aínda que pareza que na Limia sobra a auga, non é así. Os chans son areosos e non reteñen a auga. Nos tempo da calor a auga escasea e é cando máis se necesita para que os cultivos e os prados non sequen. Nunha economía de subsistencia a fame é unha amenaza que se fai realidade con facilidade.

No monte as aguas que nacen nas fontes son guiadas cara as poboacións facendo regos e canles. As aldeas que están máis altas son as primeiras en regar. Pero a canalización segue cara as aldeas que están máis baixas. Ten que chegar para todos. Por eso os "libros" de reparto eran tan importantes.

Volvemos ao reparto das augas de Pexeiroos.

Contoume o Manuel de Pexeiroos que este reparto é da poza que existe na Rabea e que suministraba a agua para Pixeiroos. Sabe de moitos veciños polos nomes cando lle mostrei "o libro" e estou esperando para facer unha visita a zona para que o Manuel me mostre a poza e os regos. (Escribo esto no momento do confinamento polo Covid 19. Espero ir pronto, cun pouco de sorte, e poñer as fotos no texto)

O documento é un prego, bastante común nos escritos de herdanzas e compra ventas de leiras e casas. Está escrito en tamaño folio polas dúas caras nas que por orden de regante, con nome e apelidos, expecifica a hora do comezo e do final da rega. Está en castelán. Daquelas a educación era tan só en castelán. Algunhas palabras non as entendo, ou pola letra ou polas manchas de tinta. Estas fallas non minguan o texto porque o que quero é deixar constancia da autoregulación que o pobo fai do reparto xusto das augas.

Hai dous turnos para regar e ao final do texto aparece a firma das persoas que aceptan a proposta e que acatan o acordo escrito.

"Reparto del agua de los prados al nombramiento de a          de las h        que a continuación se expresan.

1º Rosa Rodríguez cinco horas de las seis de la mañana del lunes a las once del mismo día.
2º Benita Lorenzo dos horas y cuarto de las once de la mañana del lunes a las una y cuarto de la tarde del mismo día.
3º Felipe González cinco horas y media de la una y cuarto de la tarde del lunes a las seis y tres cuarto dela misma tarde.
4º Carmen Gomez (Gomes) hora y media de las seis y tres cuartos de la tarde del lunes a las ocho y cuarto del mismo día-
5º Domingos Lama diez horas de las ocho y cuarto de la tarde del lunes a las seis y cuarto de la mañana del martes.
6º Manuel Barja cuatro horas y cuarto de las seis y cuarto de la mañana del martes a diez y media del mismo día.
7º Benita Lorenzo Rodríguez tres horas y media de las diez y media de la mañana del martes a las dos de la tarde del mismo día.
8º Dosindo Moure cuatro horas y cuarto de las dos de la tarde del martes a las seis y cuarto del mismo día.
9º Emilio Martínez treinta y ocho horas de las seis y cuarto de la tarde del martes a las ocho y cuarto de la mañana del jueves.
10º Manuel Rodríguez dos horas y cuarto de la ocho y cuarto de la mañana del jueves a las diez y media del mismo día.
11ºTrinidad Rodríguez hora y cuarto de las diez y media de la mañana del jueves a las once y tres cuartos del mismo día.
12º Manuel Opazo hora y cuarto de las once y tres cuartos de la mañana del jueves a la una de la tarde del mismo día.
13ºJerardo Díaz hora y media de la una de la tarde del jueves a las dos y media del mismo día.

Segundo turno.

1º Benita Suarez Rodríguez tres horas y media de las dos y media de la tarde del jueves a las seis de la tarde del mismo día.
2º Rosa Rodríguez doce horas de las seis de la tarde del jueves a las seis de la mañana del viernes.
3ºBenito Lorenzo dos horas y cuarto de las seis de la mañana del viernes a las ocho y cuarto del mismo día.
4º Felipe González cinco horas y media de las ocho y cuarto de la mañana del viernes a la una y tres cuartos de la tarde del mismo día.
5ºDosindo Moure cuatro horas y cuarto de las una y tres cuartos de la tarde del viernes a las seis de la tarde del mismo día.
6º Carmen Gómez hora y media de las seis de la tarde del viernes a las siete y media del mismo día.
7ºDomingos Lama diez horas de las seite y meida de la tarde del viernes a las cinco y media de la mañana del sábado.
8º Manuel Varja cuatro horas y cuarto de las cinco y media de la mañana del sábado a las nueve y tres cuartos del mismo día.
9º Manuel Rodríguez dos horas y cuarto de las nueve y tres cuartos de la mañana del sábado a las doce del mismo día.
10º Trinidad Rodríguez hora y cuarto de las doce del día del sábado a la una y cuarto del mismo día.
11ºManuel Opazo hora y cuarto de las una y cuarto de la tarde del sábado a las dos y media del mismo día.
12º Gerardo Díaz hora y media de las dos y media del la tarde del sábado a las cuatro del mismo día.
13º Emilia Martínez treinta y ocho horas de las cuatro de la tarde del sábado a las seis de la mañana del lunes.

Los arriba comparecientes de común acuerdo             que dicho reparto es valedero por        años al contar del día de la fecha Pejeiroos tres de marzo de 1946 a 12 de                             

Siguen firmas.

Coloco unha copia do orixinal que fixen daquelas.

Primeira páxina do reparto das augas.

Segunda páxina do reparto das augas.


Obrigado ao Manuel de Pixeiroos pola informacion e pola invitación.

Bibliografía:

CERRATO ÁLVAREZ, Ángel. Vellos traballos comunitarios do mundo labrego. Ed. AGCE, S.L.
MARTÍNEZ CERREDELO, Edelmiro. Os dereitos das augas de Rego en Galicia. "O BOUZO" Revista de cultura popular da Asociación Cultural "O BIÓN".